Вулканы в Папуа-Новой Гвинее

Полный список вулканов всех стран мира с названиями и характеристикой.
Название Высота, м Координаты Последнее извержение
Crater Mountain 3233 6,58°S 145,08°E
Doma Peaks 3568 5,90°S 143,15°E
Mount Giluwe 4368 6,05°S 143,883°E ~ 220,000 лет назад
Mount Hagen 3778 5,75°S 144,033°E ~ 210,000 лет назад
Hydrographers Range 1915 9,00°S 148,37°E
Koranga 1500 7,33°S 146,708°E
Lamington 1680 8,95°S 148,15°E 1956
Madilogo 850 9,20°S 147,57°E
Managlase Plateau 1342 9,08°S 146,33°E
Musa River 808 9,308°S 148,13°E
Sessagara 370 9,48°S 149,13°E
Victory 1925 9,20°S 149,07°E 1935
Waiowa 640 9,57°S 149,075°E 1944
Yelia 3384 7,05°S 145,858°E
Baluan 254 2,57°S 147,28°E Голоцен
St. Andrew Strait 270 2,38°S 147,35°E 1957
Unnamed 1300 3,03°S 147,78°E 1972
Bagana 1750 6,140°S 155,195°E 2006
Balbi 2715 5,92°S 154,98°E Голоцен
Billy Mitchell 1544 6,092°S 155,225°E 1580
Loloru 1887 6,52°S 155,62°E 1050 до н.э.
Takuan Group 2210 6,442°S 155,608°E Голоцен
Tore 2200 5,83°S 154,93°E Голоцен
Dawson Strait Group 500 9,62°S 150,88°E 1350
Goodenough 220 9,48°S 150,35°E Голоцен
Iamalele 200 9,52°S 150,53°E Голоцен
Bamus 2248 5,20°S 151,23°E 1886
Bola 1155 5,15°S 150,03°E Голоцен
Dakataua 400 5,056°S 150,108°E 1895
Garove 368 4,692°S 149,50°E Голоцен
Garbuna Group 564 5,45°S 150,03°E 2005
Garua Harbour 565 5,30°S 150,07°E
Hargy 1148 5,33°S 151,05°E 950
Langila 1330 5,525°S 148,42°E 2006
Lolo 805 5,468°S 150,507°E
Lolobau 858 4,92°S 151,158°E 1912
Mundua 179 4,63°S 149,35°E Голоцен
Narage 307 4,55°S 149,125°E Pleistocene
Pago 742 5,58°S 150,52°E 2003
Rabaul 688 4,271°S 152,203°E 2006
Sulu Range 610 5,50°S 150,942°E
Tavui 200 4,12°S 152,20°E 5150 до н.э.
Ulawun 2334 5,05°S 151,33°E 2005
Unnamed 4,75°S 150,85°E
Unnamed 5,20°S 148,57°E
Ambitle 450 4,08°S 153,65°E 350 до н.э.
Lihir 700 3,125°S 152,642°E Голоцен
Bam 685 3,613°S 144,818°E 1960
Blup Blup 402 3,507°S 144,605°E
Boisa 240 3,994°S 144,963°E
Kadovar 365 3,630°S 144,631°E
Karkar 1839 4,649°S 145,964°E 1979
Long Island 1280 5,358°S 147,12°E 1993
Manam 1807 4,080°S 145,037°E 2006
New Hanover Island 2,5°S 150,25°E
Ritter Island 140 5,52°S 148,121°E 1974
Sakar 992 5,414°S 148,094°E
Umboi 1584 5,589°S 147,875°E Голоцен
Yomba 4,90°S 146,75°E
Unnamed 2000 4,311°S 146,256°E